شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون به صورت پولیگونی موجود است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی